Borssele II is een goed idee

Hoogleraar Rotmans vindt Borssele II geen goed idee (Opinie, 21 december). Op de argumenten die hij aandraagt is, zacht gezegd, veel af te dingen. Ik beperk me tot het veronderstelde gebrek aan rendabiliteit.

Als een kerncentrale niet rendeert, wordt hij simpelweg niet gebouwd. Welnu, China heeft 25 kerncentrales van de allermodernste typen in aanbouw en nog eens honderd vergunningen klaar liggen. Frankrijk, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Polen, Rusland, Zuid-Korea, India, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en ook nieuwe nucleaire ‘toetreders’ als Vietnam en Turkije bouwen kerncentrales of gaan dat doen, ondanks de forse investering.

In het Finse project Fennovoima laten zestig energie-intensieve bedrijven samen een kerncentrale bouwen. Door gegarandeerde toegang tot de goedkope stroom die elke Fennovoimapartner straks afneemt, kan elke partij effectief blijven concurreren in zijn markt. Fennovoima kan bouwen op een overheid met een duidelijk beleidsperspectief: kernenergie. Als een kerncentrale in Finland eenmaal staat, blijft hij gegarandeerd zestig jaar lang – en met de nieuwste reactortypen waarschijnlijk tachtig jaar – stroom leveren.

Stabiliteit van overheidsbeleid is de doorslaggevende factor bij het investeringsbesluit. Het benodigde kapitaal is minder belangrijk dan Rotmans beweert, al moet dit kapitaal natuurlijk wel worden opgebracht. In dit economische klimaat valt dat, althans in Europa, niet mee.

Energiescenario’s tonen dat de wereld over dertig, veertig jaar niet bijzonder veel minder verslaafd zal zijn aan fossiele energie dan vandaag. Hoe meer kernenergie in de scenario’s, hoe lager de maatschappelijke kosten. Daarom vind ik Borssele II wel een goed idee.

Dr.ir. André Wakker

Energiedeskundige, Purmerend