Windesheim bekijkt meer diploma’s

Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat meer diploma’s van afgestudeerde studenten van de opleiding journalistiek doorlichten. Vorige week gaf de hogeschool aan zo’n tweehonderd diploma’s tegen het licht te gaan houden, maar dat worden er driehonderd. Dat meldt een woordvoerder van de onderwijsinstelling aan persbureau Novum.

Het aantal diploma’s dat nader wordt bestudeerd valt groter uit dan aanvankelijk aangegeven, omdat de school ook gaat kijken naar de diploma’s van studenten die nog het oude programma hebben gevolgd, aldus de zegsvrouw.

Vorige week werd bekend dat volgens externe deskundigen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) meerdere studenten van de opleiding journalistiek op de Zwolse hogeschool onterecht een diploma hebben gekregen. De kwaliteit zou onder de maat zijn.

Windesheim reageerde geschokt en stelde de diploma’s die in de afgelopen twee jaar zijn verstrekt tegen het licht te gaan houden. Studenten van wie het diploma niet hbo-waardig blijkt te zijn, krijgen een hersteltraject aangeboden.