Vragen om vergiffenis is schofferend en hautain

Het opiniestuk van Henri Beunders over het vergeven van de Rooms-Katholieke Kerk (Opinie, 22 december) is op zijn zachtst gezegd schofferend voor de slachtoffers en bovendien hautain. In deze zaak zijn overduidelijk slachtoffers, misdadigers en medeplichtigen te onderscheiden. Als slachtoffers tot vervolging willen overgaan, moet de overheid deze keuze eindelijk eens respecteren, serieus nemen en ondersteunen.

Wat niet moet gebeuren is dat Beunders, of wie dan ook, de slachtoffers betitelt als rancuneus en hun de les gaat lezen over vergeving. Decennialang hebben gezagsdragers binnen deze kerk de slachtoffers al op een schandelijke wijze gekleineerd en het op deze manier mede zo voor elkaar gekregen misbruik te verhullen en te ontkennen, zonder ook maar iets te ondernemen tegen zowel de structuren die tot deze excessen hebben gevoerd als tegen de werkelijke misdadigers. Ook de overheid is tot voor kort niet in staat gebleken dit cordon van zwijgen te doorbreken en om kinderen in bescherming te nemen. Slachtoffers werden jarenlang gewoonweg niet serieus genomen en genegeerd.

De Rooms-Katholieke Kerk waant zich nog steeds onaantastbaar en opereert als een sterk hiërarchische staat, met eigen archaïsche regels, binnen onze en andere moderne rechtsstaten. Als het op het eigen slechte functioneren aankomt, blijft deze kerk steken in ontkenning en vermeende onwetendheid, blijft ze haar (voormalig) misdadig personeel tot de laatste man beschermen en blijft ze de discussie over haar eigen morele falen beïnvloeden op oneigenlijke wijze. Anders dan bij bijvoorbeeld Robert M., die gelukkig zijn straf niet zal ontlopen, lijkt justitie bij kindermisbruik vanuit de kerk nu pas op te plaats te maken.

Helaas vrees ik dat de Rooms-Katholieke Kerk, na de krokodillentranen van twee weken geleden, weer arrogant de eigen boodschap van zuiverheid, onschuld en alwetendheid zal verspreiden. Een en ander is al weer pijnlijk duidelijk geworden tijdens de Kerstviering van dit jaar, amper twee weken na het verschijnen van het als vernietigend betitelde rapport-Deetman.

Alexander Schouten

Bonn, Duitsland

    • Alexander Schouten