Reactie op kernramp Fukushima rommelig Tweede Kerstdag was sinds 1974 niet zo warm

.De reactie op de kernramp in Japan in maart was rommelig en ging gepaard met veel verkeerde inschattingen. Dat staat in een gisteren vrijgegeven interim-rapport van de Japanse regering over het onderzoek naar de ramp bij de kerncentrale Fukushima. De Japanse autoriteiten onderschatten de kracht van de tsunami, staat in het rapport. Medewerkers van de kerncentrale waren onvoldoende getraind voor noodsituaties en wisten niet hoe zij moesten omgaan met het uitvallen van de stroom in de kerncentrale. Ook gingen zij er abusievelijk van uit dat het noodkoelsysteem van de centrale nog werkte. (NRC)