Filezwaarte daalde fors in 2011 - ‘Goed nieuws voor automobilisten’

Mist op de A2 in november.
Mist op de A2 in november. Foto NRC / Arjan de Jongh

De filezwaarte (lengte vermenigvuldigd met duur van de file) is in 2011 sterk gedaald. De ANWB zegt te hebben berekend dat de filezwaarte ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar met 27 procent is gedaald.

De reden daarvoor is dat we dit jaar minder problemen met weersomstandigheden hebben gehad. Dat er extra spitsstroken zijn geopend, heeft ook meegeholpen. Automobilisten konden vooral in de regio Amsterdam merken dat er minder lange files stonden, stelt de ANWB. De A1 en de A9 hebben nieuwe spitsstroken. Bij Rotterdam hebben snelwegen geen extra spitsstroken gekregen waardoor de files niet korter werden, maar de filezwaarte daalde er wel met acht procent. Mensen waren daar dus wel eerder weer onderweg. Vergeleken met 2010 waren de files 25 procent korter.

De daling van ruim een kwart kun je wel spectaculair noemen, zegt NRC-redacteur Arjen Schreuder. Goed nieuws voor automobilisten, maar met de nodige kanttekeningen:

“De daling is al een jaar of wat aan de gang. In mei dit jaar kwamen er ook al zulke berichten, dit keer van de VID (VerkeersinformatieDienst). Goed nieuws is het voor automobilisten zeker, al blijven er voorlopig nog steeds hardnekkige knelpunten over, bijvoorbeeld de A13 bij Delft en de A27 bij Gorinchem. Ook is het volgens de meeste verkeerskundigen slechts een kwestie van wachten voordat de wegen weer vol files staan. Mensen redeneren namelijk: het is minder druk, laat ik maar weer eens de auto nemen.”

Welke redenen zijn er, naast de aanleg van extra spitsstroken en het gunstige weer?

“De economische crisis wordt ook vaak genoemd. Een jaar of twee geleden reden er daardoor ineens veel minder vrachtwagens op de weg. Die daling is inmiddels weer deels teniet gedaan. Verder hebben ook maatregelen om het rijden tijdens de spits te ontmoedigen wel enig succes. Op verschillende stukken snelweg word je als automobilist financieel beloond als je er tijdens de spits weg blijft.”

Dat het weer in voorgaande jaren vaak debet was aan de filevorming, werd aangetoond op 21 november. Toen konden de spitsstroken door de hevige mist niet open, waardoor er tijdens de ochtendspits in totaal meer dan 450 kilometer file stond.

De drukste spitsen zijn die van de dinsdagochtend en de donderdagavond. In de top-10 van filewegen staat, net als vorig jaar, de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. De filezwaarte nam op die snelweg zelfs toe dit jaar.