Farmabedrijven sponsoren patiëntenclubs met 1,7 mln

Farmaceutische bedrijven sponsorden vorig jaar Nederlandse patiëntenverenigingen met 1,7 miljoen euro. Het Astma Fonds was met ruim een kwart miljoen euro de grootste ontvanger. Farmaceutisch bedrijf Sanofi gaf 315.000 euro en was daarmee de gulste gever.

De cijfers zijn gisteren gepubliceerd door RTL Nieuws, in een kritisch getoonzet item. „Wat daar mis aan is, is dat patiëntenverenigingen het belang van de patiënt verdedigen en door dit soort sponsoring zou het beeld kunnen ontstaan dat dat niet zo is”, gaf hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum als commentaar. Hij was „geschrokken” van de bedragen die farmaceuten naar patiëntenorganisaties sluizen.

Het Astma Fonds verdedigt zich op zijn website. Het fonds zegt „blij” te zijn met de steun, maar dat die maar 1,5 procent van de inkomsten vormt. Veel meer geld krijgt het fonds uit de jaarlijkse collecte (3,2 miljoen in 2010), uit nalatenschappen (2,4 miljoen) en van donateurs (5,9 miljoen). De website: „Van ongewenste beïnvloeding is geen sprake, het Astma Fonds bepaalt de eigen koers: gezonde longen voor iedereen.” Uit het jaarverslag blijkt dat het Astma Fonds ruim tweemaal zo veel geld van de overheid krijgt als van de industrie.

De sponsoring van patiëntenverenigingen door de industrie leidde enkele jaren geleden tot ophef, omdat sommige verenigingen politieke lobbyacties voerden om nieuwe geneesmiddelen door de verzekering vergoed te krijgen. Kritiek op dat soort lobbywerk heeft geleid tot gedragsregels en tot overleg in het Platform PI (patiënt-industrie).

De meeste in Nederland actieve grote farmaceutische bedrijven publiceren nu jaarlijks op hun website welke sponsorbedragen ze waarom aan welke patiëntenverenigingen geven. Daar staat wie welk bedrag krijgt en waarvoor, en wat de verlangde tegenprestatie is. Vaak gaat het om een bedrijfsstand op een symposium, of om de vermelding van een bedrijfslogo op alle correspondentie rond een bepaald congres.