‘Slechte voorbereiding en gebrekkige reactie Japan op kernramp’

Archieffoto van eind maart, waarop te zien is hoe een Japans meisje gescreend wordt op nucleaire straling. Foto AP / Wally Santana

De reactie op de kernramp in Japan in maart was rommelig en ging gepaard met veel verkeerde inschattingen en andere problemen. Dat staat in een vanochtend vrijgegeven interim-rapport van de Japanse regering over het onderzoek naar de ramp bij de kerncentrale Fukushima. Het onderzoek moet in 2012 worden voltooid.

De Japanse autoriteiten hebben de gevaren van een tsunami ernstig onderschat, aldus het rapport. Zij gingen ervan uit dat de hoogste golven van een tsunami zo’n zes meter zouden zijn, terwijl de golven van de tsunami die in maart toesloeg tweemaal zo hoog waren.

Medewerkers van energiebedrijf Tepco, de beheerder van de kerncentrale, waren onvoldoende getraind voor noodsituaties en wisten niet hoe zij moesten omgaan met het uitvallen van de stroom in de kerncentrale. Dat gebeurde toen de noodgeneratoren door de tsunami werden vernield. De procedures die gevolgd moesten worden waren onduidelijk. De verwarring die ontstond werd nog eens verergerd door miscommunicatie.

Rapport: medewerkers dachten onterecht dat noodkoelsysteem nog werkte

Volgens het rapport gingen de medewerkers er bovendien abusievelijk van uit dat het noodkoelsysteem van de centrale nog werkte. Ondanks waarschuwingen dat een kernsmelting ophanden was, was de aanvoer van water om de reactor te koelen daardoor ernstig vertraagd. Desondanks stelt het rapport dat een kernsmelting onvermijdelijk was, ook als de systemen wel hadden gewerkt. Wel zou de schade en het lekken van straling binnen de perken kunnen zijn gehouden.

De informatievoorziening naar de bevolking is onvoldoende geweest, aldus het rapport. De regering onthield burgers informatie en vertraagde de bekendmaking van gegevens over het stralingsniveau in de omgeving van de centrale. Hierdoor werden gemeenschappen onnodig lang blootgesteld aan straling, terwijl ze beter hadden kunnen worden geëvacueerd.