Wat een gerommel in de zaak-Donner Ja, maar leerzaam over het CDA

„Reconstructie van een rommelige benoeming” staat er bij een artikel over de aanwijzing van Piet Hein Donner tot vicevoorzitter van de Raad van State (17 december). Maar als er iets rommelig was, was het de berichtgeving in NRC Handelsblad over deze brisante zaak.

De politieke redactie heeft een onafzienbare rij CDA’ers genoemd die in aanmerking zouden komen voor de functie, of voor de opvolging van Donner. In de krant van 12 november komt zelfs de afdeling infographics eraan te pas. Twee weken later dringt door dat Donners opvolger wel eens van buiten het Haagse circuit zou kunnen komen. De redactie noemt nu drie namen, maar niet die van de vrouw die het wordt: Liesbeth Spies. Haar naam duikt pas op 8 december op, nadat het ANP had gemeld dat zij was benaderd.

Journalisten moeten informeren, niet voorspellen. Daar komen alleen maar ongelukken van.

Co Welgraven

Amsterdam

Herman Staal, chef van de Haagse redactie zegt: „Hoeveel tussenstanden in een procedure moet je melden? Dat is een goede vraag. Maar wij hebben geen voorspellingen gedaan, we hebben geïnformeerd en geanalyseerd, juist wat de lezer wil. Wij wisten op basis van CDA-bronnen dat dit reële scenario’s en kandidaten waren, en dat daarin de dilemma’s naar voren kwamen waar de partij op dat moment mee worstelde.

Ook het bericht dat er iemand van buiten het Haagse circuit zou komen, had goede bronnen. Pas in de weken daarna kwam Spies naar voren. Toen we zeker wisten dat zij de kandidaat was, besloten we te publiceren, maar eerlijk is eerlijk: het ANP had de primeur.

Wat hebben lezers hieraan? Zij worden in een vroeg stadium geïnformeerd over kanshebbers en de kandidaat, in samenhang met de koers van het CDA. Dat is interessant. Het alternatief? Niets schrijven en wachten tot het kabinet een besluit heeft genomen. Dat lijkt me niet onze taak.”

    • Co Welgraven