Wanneer wordt het parlement eens wakker?

In het commentaar over het tegenhouden van de PVV van een benoeming in de Hoge Raad wordt gevraagd om publieke ondersteuning en actie van de Tweede Kamer. De instemming van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie met het politiek bezwaar van de PVV, past in het beleid van een langzaam voortschrijdende vermenging van de drie machten naar één centrale macht. De opmerking dat sommigen de vrijheid van rechters willen beperken, hoort hier ook bij.

De eerder uitgevoerde onttrekking van politie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vereniging van politie en justitie onder één minister paste hier ook al in.

Wanneer worden onze gekozen leden van de Eerste en Tweede kamer wakker?

Ik roep in herinnering een NRC-artikel, 8 februari 1986, waarin de burgemeester van Hamburg in een citaat opmerkt dat de vrijheid meestal beetje bij beetje verloren gaat. Uit angst om alles te verliezen worden compromissen gesloten – zowel over personen als in politieke zaken – in het zogenaamde belang van het grote geheel. Het grote geheel dat uiteindelijk niet meer bestaat. Het wordt tijd dat het parlement, de Eerste en Tweede Kamer zijn eerste taak: het bewaren van de democratie, in het bijzonder: de scheiding der machten, op dit punt eensgezind gaat verdedigen en het kabinet dwingt van de ingeslagen weg terug te keren.

‘Sine justitia nulla libertas’ staat op het gerechtgebouw in Assen.

Derk Heikens

Eindhoven

    • Derk Heikens