Top publieke sector mindert

Het aantal grootverdieners in de (semi)publieke sector is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid over topinkomens in de publieke sector, die vrijdag werd gepresenteerd. In 2009 steeg het aantal nog met 4 procent.

Sinds 2005 moeten organisaties die overwegend met belastinggeld worden gefinancierd opgeven wie meer verdient dan het gemiddelde ministerssalaris, de zogeheten balkenendenorm. De overschrijdingen worden nu nog alleen vastgesteld. In de toekomst zullen ze volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens ook worden gecorrigeerd.

In totaal verdienden 2.165 functionarissen bij 470 organisaties meer dan het norminkomen, voor 2010 vastgesteld op 193.000 euro. Van hen werkten er 51 (2,4 procent) bij Rijk, provincie, gemeente of waterschappen. Tot de overige organisaties behoren onder meer ziekenhuizen, hogescholen, verzekeraars, omroepen en de luchtverkeersleiding.

Vier gemeenteambtenaren verdienden vorig jaar meer dan de minister-president. De gemeente Dinkelland betaalde een ex-bestuurder zelfs meer dan vijf ton aan afkoop van recht op wachtgeld. Dertien gemeenten lieten ambtenaren gaan met een ontslagvergoeding die hun inkomen boven de norm bracht.

Van de twaalf commissarissen der koningin kwamen die van Friesland, Utrecht en Zeeland boven de grens. Op ministeries verdienden 25 ambtenaren meer dan hun minister, onder wie zeven secretarissen-generaal en bij Defensie de ‘commandant van een operationeel commando’.

Bij de publieke omroep is net als in 2009 een VARA-presentator topverdiener, nu met een jaarsalaris van 463.541 euro. In totaal verdienen bij de VARA drie presentatoren meer dan de norm, evenveel als bij de NOS. Bij de KRO en BNN zijn het er vier. Op de lijst staan geen namen.

Uit de rapportage over topinkomens van zorgbestuurders blijkt dat de gemiddelde ontslagvergoeding in die sector met 20.000 euro is gedaald, tot 177.000 euro. Van de zorgbestuurders blijft 83 procent onder de norm.