Jaren-80-oplossing werkt niet voor ICT

Peter Cuyvers constateert terecht dat niet alle grote ICT-projecten succesvol zijn (NRC Handelsblad, 17 december). Zijn oplossing „de invoering van ICT-systemen uit moet gaan van het laagste niveau van uitvoering” werpt ons terug in de jaren tachtig. Dit werd destijds aangeduid met eilandautomatisering. De kracht van automatisering ligt nu juist in het samenbrengen van gegevens in geïntegreerde systemen. Dit verrijkt de gegevens en zorgt voor bruikbare informatie voor organisaties. Medewerkers kunnen hun werk beter doen en managers kunnen betere beslissingen nemen.

Daarnaast ontbreken er twee ‘lessen’ in zijn artikel. Eerst gaat Cuyvers voorbij aan het ontbreken van regievoering door opdrachtgevers: de belangrijkste oorzaak van het mislukken van IT-projecten en van het overschrijdingen van budgetten. De tweede ontbrekende ‘les’ is dat een integraal informatie systeem geleidelijk ontwikkeld moet worden. Daarmee wordt het ontwikkelen van ‘dure systemen’ een beheersbaar proces, waarbij organisaties niet alleen geleidelijk kunnen beslissen over een volgende stap en de daarbij behorende financiële consequenties. De betrokkenheid van de organisatie wordt ook vergroot en de medewerkers kunnen bij iedere stap hun wensen duidelijk maken. De opgeleverde functionaliteit wordt daarmee gelijk aan de gevraagde. Veel organisaties hebben al jarenlang profijt van deze ontwikkelmethode en bouwen geïntegreerde systemen die binnen het budget blijven.

Prof. dr. Erik Beulen

Universiteit van Tilburg, houder van de KPMG EquaTerra Global Sourcing Chair.