Ja! blad voor de armen

In het pakket dat de Voedselbanken deze maand verspreiden, zit voor het eerst een tijdschrift. Het heet Ja! en heeft als motto: ‘het blad dat omhoog kijkt’.

„Ja! is een blad dat goed nieuws brengt bij mensen die al te vaak ‘nee’ te horen hebben gekregen”, zegt hoofdredacteur Sander de Kramer. Het is bedoeld voor mensen die moeite hebben zich staande te houden in onze snelle, complexe en dure maatschappij. Dat kunnen mensen zijn die van een minimuminkomen moeten rondkomen, maar ook eenzame ouderen.” Het gratis magazine, dat verschijnt in een oplage van 32.000 stuks, wordt onder meer verspreid via de Voedselbanken, verzorgingstehuizen, Humanitas en Resto’s VanHarte.

Er staan veel artikelen in met tips om te besparen op de dagelijkse uitgaven. Daarnaast wijst het blad mensen de weg naar instanties, initiatieven en wettelijke bepalingen waarop ze een beroep kunnen doen. „Het is schrijnend hoeveel mensen de weg niet weten te vinden”, zegt De Kramer. „Veel ouderen kwijnen weg achter de geraniums, terwijl er van alles voor hen wordt georganiseerd. Maar dat weten ze niet. En er zijn minima die jarenlang onnodig de eindjes aan elkaar knopen omdat ze niet weten dat ze recht hebben op bijvoorbeeld huurtoeslag.” De artikelen zijn zo geschreven dat ze voor een groot publiek begrijpelijk zijn.

Het tijdschrift is te downloaden op www.jamagazine.org

    • Claudia Kammer