Is het een meteoor, is het Astro André, is het Superman..?

De bewuste meteoor, hier op beeld gevangen dat in het bezit is gekomen van 'noodsite' 112Twente.

Een vuurbal boven Nederland heeft vanavond voor veel onrust gezorgd. De politie kreeg tientallen telefoontjes van verontruste Nederlanders die het verschijnsel hadden gezien. De vuurbal bleek niet zomaar een ‘sighting’ maar een heuse meteoor te zijn die door de dampkring vloog. Of toch niet?

Omdat de politie in eerste instantie niet wist waar het om ging werd een helikopter ingezet. Na een telefoontje naar Houston, of in elk geval toch zeker NASA, bleek het echter om een vallende ster te gaan. “Geen neerstortende André Kuipers dus en ook geen Superman”, aldus de woordvoerder van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Andere bronnen menen dat het wel degelijk om Astro André gaat. Of althans een deel van zijn vliegmachine. Gedacht wordt aan een van de ‘trappen’ die tijdens de lancering van Kuipers’ Sojoezraket loslaten. Volgens de Dutch Meteor Society was de ‘vuurbal’ te lang zichtbaar en de beweging te traag voor een vallende ster.

    • Jules Seegers