Gemengde scholen heel goed voor prestaties

Hassan Bahara wijdt zijn column van 15 december aan segregatie in het onderwijs. Hij citeert een onderzoek uit 2010 van Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijssociologie. Dronkers gebruikte cijfers over de prestaties bij taal, rekenen en natuurkunde van 15-jarigen in enkele landen, maar niet uit Nederland. Toch deed hij uitspraken over alle vakken hier: dat gemengde scholen niet goed zijn voor leerprestaties.

De publieke discussie die volgde, maakte veel los. Maar Dronkers stelling berustte niet op feiten. Toen het Sociaal Cultureel Planbureau alle relevante onderzoeken op een rijtje zette, bleek dat de leerlingsamenstelling van een school nauwelijks effect heeft op leerresultaten in vakken als taal en rekenen.

Bahara stelt: we willen gemengde scholen, maar de afstand tussen wens en werkelijkheid is groot. Voor zover ‘we’ die scholen inderdaad willen, hoeven we ons volgens het SCP geen zorgen te maken. Dat is een hele opluchting. En dat biedt alle ruimte om te kijken naar niet-cognitieve resultaten, zoals leren omgaan met verschillen, samenwerken, kortom leren samen te leven.

Kinderen hebben op een gemengde school meer kansen om dat te leren. Die veronderstelling is in twee recente proefschriften bevestigd, door Tobias Stark voor Nederland en Orhan Agirdag voor België.

Heeft Agirdag ten aanzien van de non-cognitieve effecten ook Dronkers weten te overtuigen (lid van de promotiecommissie)? Dat is gezien de discussie van vorig jaar uiterst relevant: gemengde scholen doen er dus wel degelijk toe.

Guido Walraven

Coördinator landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen

    • Guido Walraven