84.870

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat er in 2010 in Nederland 84.870 huwelijken werden gesloten. Tussen 1964 en 1975 lag de piek: meer dan 100.000 per jaar. In 1990 telde het CBS 95.649 huwelijken tegenover 88.074 in 2000. In het cijfer voor 2010 zijn voor het eerst ook partnerschapregistraties meegerekend.