600

Het Filiatieregister van de Hoge Raad van Adel telt 600 namen van adellijke families. Daarvan zijn 250 uitgestorven en 8 geroyeerd sinds 1813. De laatste familie die uit het adelsregister werd geschrapt was die van de Changuions in 1885. De laatste familie die is uitgestorven was die van Boecop, toen baron Arent overleed in 2002