40%

Vier op de tien gezinnen met kinderen heeft één kind. Van de gezinnen met één kind is 60% een eenoudergezin. De afgelopen tien jaar is het percentage eenoudergezinnen gestegen van 6% naar 7%. Eenoudergezinnen zijn in de meeste gevallen kleine gezinnen.