16.734.106

Op de bevolkingsteller houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek het inwonertal per seconde bij. Op vrijdag 23 december, 15:54:23 telde Nederland 16.734.106 inwoners.