Warme gevoelens

Na het curieuze incident tijdens de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ van eergisteren, waarbij de keeper van AZ werd aangevallen door een Ajaxsupporter, zich verdedigde en daar een rode kaart voor kreeg, nam minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het op voor de trainer van AZ die resoluut besloot zijn spelers van het veld te halen. „Ik heb respect voor zijn optreden”, zei de minister. „Meteen ingrijpen, daar krijg ik warme gevoelens bij.”

En laat ‘warme gevoelens’ nu net het thema zijn van deze laatste column voor de Kerst. De warme gevoelens van liefde voor de medemens, die christelijke politici tot leidraad dient bij het uitzetten van minderjarige asielzoekers: uit naastenliefde worden ze door een christelijke staatssecretaris hoogstpersoonlijk uitgenodigd voor een bekerwedstrijd alvorens ze door de marechaussee op het vliegtuig worden gezet. De warme gevoelens voor al wat klein en kwetsbaar is, waarin de Heilige Roomse Moederkerk zich al eeuwen specialiseert en die nu uitvoerig zijn gedocumenteerd in het rapport van de commissie-Deetman.

De reactie van aartsbisschop Eijk op dat rapport repte ook van warme gevoelens. Meer dan tienduizenden kinderen zijn stelselmatig verkracht en wat zegt deze eerwaarde herder? „Het gevoelsaspect heeft misschien, zeker naar buiten toe, ontbroken.”

Omdat de behoefte aan deze christelijke warme gevoelens zo groot is in de donkerste periode van het jaar, gaan veel Nederlanders, ook degenen die nooit naar de kerk gaan, met kerstmis naar de kerk. Het zou een mooi symbool zijn als ze tijdens de nachtmis allemaal en masse een rode kaart zouden trekken voor de dienstdoende bisschop, hulpbisschop of priester. Rood is immers de kleur van de liefde. De kleur van de warme gevoelens voor de ruim 10.000 gedocumenteerde slachtoffers van seksueel misbruik onder het mom van christelijke naastenliefde. Een nog mooier symbool zou zijn als de Heilige Vader daarop zou besluiten om al zijn spelers van het veld te halen. En dat de wedstrijd nooit meer wordt hervat. Alleen nog voor de rechter.

Maar minister Opstelten van Meteen Ingrijpen en Warme Gevoelens is niet bereid om de wet aan te passen om de vervolging van de daders mogelijk te maken.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer