Verzoening was ultieme vorm van realpolitiek

In NRC Handelsblad van 22 december stelt hoogleraar Henri Beunders Václav Havel en Nelson Mandela ten voorbeeld aan al diegenen die de Rooms-Katholieke Kerk met dezelfde maten willen meten als ieder ander in ons land – Mandela en Havel vergaven hun vroegere vijanden en streefden naar verzoening. Vervolgens doet Beunders precies dat waarvoor Deetman waarschuwde. Hij schrijft: „Deze tien- tot twintigduizend misbruikte jongeren maken 0,3 tot 0,9 procent uit van alle extern geplaatste, katholieke jongeren. In aantallen is dit schokkend, in procenten weinig.”Hij sluit af met de verzuchting dat hij dit jaar maar weer eens naar de nachtmis gaat.

Niet alleen schoffeert Beunders hiermee alle slachtoffers, maar hij lijkt er ook geen moeite mee te hebben dat al die misbruikende priesters, glashard liegende bisschoppen en bewijsmateriaal vernietigende bisdommen wegkomen met hun wangedrag.

Belangrijker is nog dat Beunders appels met peren vergelijkt. In tegenstelling tot godsdienaren vormden de communisten in het Oostblok en de blanken in Zuid-Afrika decennialang de absolute heersende klasse. Zij en hun mentaliteit waren diep doorgedrongen in alle vezels van de maatschappij. De nieuwe machthebbers konden het zich eenvoudigweg niet veroorloven de ramkoers jegens de van hun troon gestotenen te zoeken. Verzoening was de ultieme vorm van realpolitik. Ook vergeet Beunders gemakshalve de waarheids- en verzoeningscommissies in Zuid-Afrika. Hier werd wangedrag wel degelijk bestraft.

Meent Beunders dit nu werkelijk? Als Robert M. wordt losgelaten, wordt hij gelyncht en Sytze van der V. wordt opgejaagd als wild, maar al die pedofiele priesters en aantoonbaar liegende en bewijsmateriaal vernietigende prelaten komen er in uw samenleving gewoon mee weg? Weet Beunders wel waar hij het over heeft? Praat eens met een van de slachtoffers.

Enno Nuy

Aerdt

    • Enno Nuy