Vertrek Boerma betekent nog geen einde voor Borssele-II

Energiebedrijf Delta ziet af van een leidende rol bij de ontwikkeling van een tweede kernscentrale. Topman Peter Boerma wel wilde door en stapt nu op.

Peter Boerma, bestuursvoorzitter van Delta vertrekt. De aandeelhouders en de commissarissen van Delta hebben ingezien dat het energiebedrijf geen leidende rol meer kan spelen bij de vergunningenaanvraag voor een nieuwe kerncentrale.

Daarvoor waren de financiële risico’s in hun ogen de afgelopen maanden te groot geworden. Ze willen pas op de plaats maken. Het is nu wachten op een kapitaalkrachtige buitenlandse speler. Maar het is de vraag of die zich de komende maanden aan zal dienen.

Boerma kon niet leven met deze door de aandeelhouders gewenste vertraging. Ook het feit dat hij de regie uit handen zou moeten geven, zal hem niet lekker hebben gezeten.

Hij wilde juist voortmaken, in de wetenschap dat het huidige kabinet-Rutte groot voorstander is van kernenergie, maar dat een volgend kabinet daar weer tegen kan zijn. Boerma vertrekt officieel per 1 januari aanstaande.

Voor Boerma eindigt hiermee een roerige periode. Hij kreeg de laatste jaren te maken met financiële tegenvallers. Zijn bedrijf maakte verlies. Er moest gereorganiseerd worden. Delta begon net uit het dal te kruipen. Maar het vervolg zal Boerma niet meer meemaken.

Boerma studeerde mijnbouwkunde aan de TU Delft, en werkte daarna bij Shell en Stork. In 2006 kreeg hij de leiding over Delta. In die hoedanigheid kreeg hij veel meer te maken met de lokale politiek. Provincie Zeeland is de grootste aandeelhouder van Delta, met een belang van 50 procent. Boerma wordt verweten dat hij te weinig politiek gevoel had. Hij botste vaak met lokale politici, het laatste jaar met Kees van Beveren, de nieuw aangetreden CDA-gedeputeerde bij de provincie. Een bron die anoniem wil blijven zegt dat Boerma in zijn positie „onderkoning van Zeeland” was. Maar die positie stelt wel eisen: je moet je niet al te eigengereid opstellen tegenover de lokale politieke bestuurders. „Boerma heeft hen te vaak voor verrassingen gesteld.”

Zo vroeg Boerma vorige maand een mandaat aan de aandeelhouders om te starten met de vergunningenaanvraag voor de nieuwe kerncentrale. Maar de aandeelhouders waren het nog niet eens of ze wel verder wilden met die aanvraag. De beoogde partners, het Franse EDF en het Duitse RWE, hadden zich teruggetrokken als mede-financiers. Daardoor groeide het financiële risico voor Delta.

Moest het bedrijf het hele bedrag voor de vergunningenaanvraag, 220 miljoen euro, voor eigen rekening nemen, terwijl niet eens zeker was of de kerncentrale wel gebouwd zou worden? Was dat niet een al te groot risico? Maar Boerma wilde haast maken, en vroeg de aandeelhouders alvast om een mandaat. Gedeputeerde Van Beveren reageerde geprikkeld. „Het is onzorgvuldig om de volgorde om te draaien”, zegt hij.

Delta moet zich nu gaan beraden op een nieuwe strategie. Vlak voordat Boerma aantrad had Delta een bedrijf overgenomen dat biodiesel produceert, en ook een fabrikant van zonnepanelen. Onder Boerma kwamen die bedrijven in financiële problemen, en uiteindelijk heeft hij ze verkocht. Zelf wijt hij het aan externe factoren, onder meer grillig subsidiebeleid. Maar critici zeggen dat hij als mijnbouwkundige weinig op had met duurzame energie.

Voor de eventuele tweede kerncentrale in Borssele zijn de ogen nu gericht op het Duitse RWE. Het bedrijf heeft zich weliswaar teruggetrokken als partner van Delta, maar nu Boerma weg is en Delta niet meer de leiding over de vergunningenaanvraag heeft, zijn er mogelijk nieuwe kansen.

Er is altijd een tweede partij geweest in Nederland die naast Delta ook een vergunningenaanvraag aan het voorbereiden was: ERH uit Den Bosch. Dat bedrijf is opgegaan in Essent, dat weer onderdeel is van RWE. Een woordvoerder van Essent laat weten dat het bedrijf zich beraadt op verdere stappen.

    • Marcel aan de Brugh