Topman Delta vertrekt na problemen 'Borssele II'

Peter Boerma treedt per 1 januari af als bestuursvoorzitter van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Zijn positie was onhoudbaar geworden na een aantal tegenslagen rondom de voorbereidingen van de tweede kerncentrale in Borssele. De vergunningsaanvraag voor de tweede centrale is onzeker geworden door het wegvallen van mogelijke investeerders. Zij laten het afweten omdat de exploitatie van de kerncentrale niet rendabel is, onder meer vanwege de lage energieprijs. (NRC)