Steun voor plan meer aflossen op huis

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) vindt het „geen slecht idee” om hypotheken eerder af te lossen. Dit zei de bewindsman gisteren naar aanleiding van een voorstel van Kamerlid Elly Blanksma (CDA). Concrete ideeën hoe de aflossing fiscaal gestimuleerd kan worden heeft Weekers nog niet. Hij neemt het voorstel mee in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer waarin de situatie op de huizenmarkt wordt geschetst.

Blanksma stelde woensdag tijdens het Kamerdebat over de Najaarsnota voor om het huurwaardeforfait te verlagen voor mensen die (vervroegd) aflossen op hun hypotheek. Dit forfait, meestal 0,55 procent van de WOZ-waarde, moeten huiseigenaren als (fictieve) inkomsten bij de belasting opgeven voor de mogelijke verhuur van hun woning. Volgens de Wet Hillen (2005) hoeven woningbezitters die hun hypotheek bijna geheel hebben afgelost nu al geen huurwaardeforfait te betalen, omdat deze wordt verrekend met de hypotheekrenteaftrek. Blanksma stelt nu voor om deze wet aan te passen, zodat mensen al eerder minder forfait hoeven te betalen als ze beginnen met meer af te lossen.

De oppositie was enthousiast over Blanksma’s voorstel omdat zij die ziet als een eerste stap naar de hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Maar de coalitiepartijen VVD en CDA willen hier vooralsnog niet over praten. Blanksma zelf benadrukte dat haar voorstel los stond van de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Gisteren wilde zij een PvdA-motie, waarin haar voorstel wordt verwoord, niet steunen, omdat die – gezien de uitlatingen van Weekers – volgens haar overbodig is. Die motie werd alleen gesteund door SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

Organisaties als het IMF, de OESO en De Nederlandsche Bank hebben eerder hun zorg uitgesproken over de nationale hypotheekschuld (644 miljard euro). Ook banken adviseren hun klanten om meer af te lossen, vanuit hun wettelijke zorgplicht. „Het gaat vooral om beleggingshypotheken of hypotheken die grotendeels aflossingsvrij zijn”, zegt een woordvoerder van ABN Amro. „De uitnodiging, het gesprek en het advies zijn vrijwillig.” De Rabobank, de marktleider die nu circa 38 procent van de hypotheken verstrekt, voert periodiek klantgesprekken. De ING stuurt klanten sinds dit jaar een brochure over aflossing.

Ronald Gerritse, de baas van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zegt vandaag in deze krant dat circa 45.000 huiseigenaren een betalingsachterstand van drie maanden hebben. „Toch 13.000 meer in vergelijking met een jaar geleden”, aldus Gerritse. Hij omschrijft de vastgoedmarkt van de afgelopen jaren als „een explosief mengsel van ongeziene risico’s en een teveel aan geld”. Iedereen zal zijn verlies moeten nemen, aldus de AFM-topman.

Interview Gerritse: pagina 28-29