Onderzoeksvragen gingen niet over de archieven

NRC Handelsblad bracht op 20 december jongstleden een bericht onder de kop ‘Kerk vernietigde tal van dossiers seksueel misbruik’. Redacteur Joep Dohmen meldt in dit bericht dat dit blijkt uit de bijlage van het eindrapport van de onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RKK: „In haar conclusies maakt de commissie hier geen melding van.”

De commissie beperkte zich in haar slothoofdstuk tot antwoorden op de onderzoeksvragen en aanbevelingen. Geen van de onderzoeksvragen had betrekking op de archieven. In een verantwoording – van 76 pagina’s – deed de commissie verslag van het onderzoek in de archieven.

commissie-Deetman