Nederland telt in 2016 17 miljoen inwoners

In de komende vijf jaar worden jaarlijks 180 duizend geboorten verwacht.

. Nederland telt in 2016 naar verwachting zeventien miljoen inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel staat de teller op 16,7 miljoen.

De kans dat de zeventien miljoenste een pasgeboren baby is, is iets groter dan dat het gaat om een immigrant. In de komende vijf jaar worden jaarlijks 180 duizend geboorten verwacht en iets minder dan 160 duizend immigranten. Daartegenover sterven gemiddeld zo’n 140 duizend mensen en emigreren jaarlijks ongeveer even veel mensen. Die laatste bestaat grotendeels uit voormalige immigranten die Nederland weer verlaten.

Naar verwachting bereikt Nederland de achttien miljoen inwoners de komende decennia niet. Rond 2040 verwacht dat het CBS een inwonertal van 17,8 miljoen.

De grens van 16 miljoen inwoners werd tien jaar geleden overschreden. (NRC)