Nederland heeft 17 miljoen inwoners in 2016

Nederland zal in de loop van 2016 de grens van zeventien miljoen inwoners passeren. Dat blijkt uit een prognose die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd. Op 1 januari 2012 zullen er naar schatting 16.727.886 inwoners zijn.

De kans dat de zeventien miljoenste een pasgeborene is, is iets groter dan dat het gaat om een immigrant. In de komende vijf jaar worden jaarlijks iets meer dan 180.000 geboorten verwacht. Er zullen iets minder dan 160.000 immigranten zijn. Daartegenover staat, dat er jaarlijks zo’n 140.000 mensen overlijden. Een gelijk aantal zal elk jaar emigreren. Die groep bestaat grotendeels uit voormalige immigranten die Nederland weer verlaten.

Er worden nu nog elk jaar meer mensen geboren dan er overlijden. In 2033 verwacht het CBS een omslagpunt. Dat jaar zullen er 189.000 mensen sterven, evenveel als het aantal geboorten. In de jaren daarna blijft het aantal baby’s weliswaar enigszins stabiel, maar het aantal sterfgevallen zal toenemen tot 214.000 in 2052. Tegelijk zal het verwachte migratiesaldo (het verschil tussen vertrekkers en nieuwkomers) rond de 20.000 mensen liggen.

Dat betekent dat Nederland de grens van achttien miljoen inwoners de komende decennia niet zal bereiken. De piek ligt naar verwachting in 2040, met een inwonertal van 17,8 miljoen.

De vergrijzing neemt de komende jaren sterk toe. In 2034 zal een kwart van alle Nederlanders ouder zijn dan 65 jaar. Dat is nu nog 16,2 procent. Na 2034 zal het aandeel ouderen niet veel verder toenemen. Het aantal jongeren (tot 20 jaar) blijft nagenoeg stabiel: iets boven de 20 procent. Dat Nederland vergrijst, betekent dus niet dat het land ook ontgroent.