denkbeeld

„Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen”, is een uitspraak van de Duitse filosoof Karl Marx (1818-1883). Bas de Boois uit Amsterdam stuurde deze foto in.

Dit was de laatste van deze week. Het citaat van volgende week is: „Met de familie ben je nooit klaar; dat is net als de waterpokken, die krijg je in je jeugd en je leven lang laat die ziekte haar tekens na” van Jean-Paul Sartre. Heb je een foto bij het citaat? Mail je foto, met naam en woonplaats, naar klik@nrc.nl onder vermelding van denkbeeld Sartre.