Kortkolom economie

Loon werknemers banken stijgt hardst

Rotterdam. Werknemers in de financiële dienstverlening kregen in het derde kwartaal de hoogste loonsverhoging. Hun loonstrookje was gemiddeld 3,8 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2010. De gemiddelde Nederlandse werknemer kreeg 1,3 procent meer bijgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De koopkracht van de gemiddelde Nederlander ging in het derde kwartaal omlaag, omdat de gemiddelde loonstijging lager uitkwam dan de inflatie. De inflatie bedroeg in het derde kwartaal 2,6 procent. Naast de medewerkers van banken en verzekeraars, gingen ook werknemers in de landbouw, bosbouw en visserij er meer op vooruit dan de inflatie met een loonstijging van 3,2 procent. In alle andere sectoren gingen werknemers er op achteruit. Ambtenaren en werknemers in de zorg verdienden slechts 0,9 procent meer. In de handel, vervoer en horeca werd 1,0 procent meer verdiend. (Novum)

PostNL en vakbond akkoord met cao post

Amsterdam. PostNL heeft met de vakbond BVPP een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor postbezorgers, meldt het postbedrijf donderdag. De cao biedt de medewerkers die langer als postbezorger bij PostNL blijven werken een hogere beloning. Het aanvangssalaris volgt de ontwikkeling van het minimumloon. Postbezorgers kunnen voortaan ook onbetaald verlof opnemen. Verder zijn afspraken gemaakt over wanneer tijd wordt vergoed, als een postbezorger moet wachten op aanlevering van zijn post. Vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben het akkoord niet ondertekend, omdat PostNL de salarisstappen van postbezorgers die langer in dienst zijn en meer verdienen dan het minimumloon niet automatisch wil koppelen aan de stijging van het minimumloon. De cao geldt voor de ruim 17.000 deeltijdwerkers van PostNL en heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2012. (Dow Jones)

Consument houdt hand op de knip

Rotterdam. Nederlandse huishoudens hebben in oktober 1,4 procent minder besteed dan vorig jaar in diezelfde maand. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afname in bestedingen is iets minder groot dan in september. Toen gaven huishoudens 1,9 procent minder uit. Huishoudens gaven aan goederen 3,4 procent minder uit dan in oktober vorig jaar. Aan duurzame goederen werd in totaal 4,7 procent minder uitgegeven. (Novum)