Klacht van Bioshape tegen NRC gegrond verklaard

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van het bedrijf BioShape tegen NRC Handelsblad gegrond verklaard. De krant heeft volgens de raad ‘selectief wederhoor’ toegepast in een artikel over een mislukt biobrandstofproject in Tanzania (‘BioShape trekt spoor van vernieling’, 21 september 2010).

Het artikel beschreef hoe het Nederlandse bedrijf BioShape honderden hectaren bos in Tanzania had laten kappen om er een plantage voor biobrandstofgewassen te beginnen. Dorpsbewoners raakten land kwijt en van de beloofde banen in de betrokken dorpen kwam niets terecht. Het bedrijf is failliet.

BioShape diende hierover een klacht in bij de Raad van de Journalistiek, omdat de krant een onjuiste voorstelling van zaken zou hebben gegeven. De raad achtte de klacht in juli 2011 gegrond. „Het stond verweerder vrij om een kritisch verhaal over het project van klaagster te publiceren, maar hij had met de door derden geuite beschuldigingen prudenter dienen om te gaan en te berichten”, aldus de raad. „Door niettemin de beschuldigingen aan het adres van klaagster zonder aanvullend onderzoek en met slechts selectieve toepassing van wederhoor als feiten te presenteren, heeft verweerder onnodig negatief en tendentieus over klaagster bericht. [...] Een en ander leidt tot de conclusie dat verweerder door over klaagster te berichten zoals hij heeft gedaan, de grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is.”

De krant vroeg de raad daarop de uitspraak te herzien, maar de raad wees dat verzoek deze week af, waarmee de uitspraak onherroepelijk is geworden. De raad heeft overigens noch in de oorspronkelijke procedure noch in de herziening geconstateerd dat er feitelijke onjuistheden in het artikel staan. De krant ziet daarom geen reden te corrigeren.

Sinds voorjaar 2010 is het mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad. Voor die tijd restte de gang naar de rechter. In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de Raad vijf herzieningsverzoeken behandeld, blijkt uit het kwartaaloverzicht. In drie gevallen week de herzieningskamer af van een eerdere uitspraak. In de eerste negen maanden van 2011 heeft de Raad 65 uitspraken gedaan, in heel 2010 57. In 37 zaken werd een klacht (deels) gegrond bevonden.