Kamp: fors meer Polen met een uitkering

Het aantal Oost-Europeanen met een uitkering neemt snel toe. Dat meldde minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. Kamp zei geschrokken te zijn van de snelle stijging.

Volgens Kamp hebben 11.700 Oost-Europeanen een Nederlandse uitkering. De overgrote meerderheid komt uit Polen. Van hen hebben 4.000 mensen het staatspensioen AOW, 430 krijgen het nabestaandenpensioen ANW.

De cijfers zijn door het ministerie van Sociale Zaken zelf verzameld en stammen uit 2010.

Vooral het aantal Oost-Europeanen in de bijstand en de WW steeg snel. In 2009 hadden 1.070 Oost-Europeanen een bijstandsuitkering, in 2010 waren dat er 3.200. Het aantal Oost-Europeanen met een WW-uitkering liep op van 1.527 naar 2.560.

Oost-Europeanen hebben ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In 2010 hadden 1.410 mensen uit Midden-en Oost-Europa een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De fracties van VVD, CDA en PVV maken zich zorgen over de stijging. Het CDA-kamerlid Eddy van Hijum wil graag weten bij hoeveel van de Oost-Europeanen in de WW het arbeidsverleden in het land van herkomst meetelt. Ook is hij benieuwd hoe lang de Oost-Europeanen in de bijstand in Nederland hebben gewerkt. Korter dan een jaar of langer dan vijf jaar?

De vrees is dat buitenlandse werknemers slechts korte tijd in Nederland werken en hier vervolgens lang „van de sociale zekerheid genieten,” zoals het PVV-kamerld Ino van den Besselaar zei. Van Hijum heeft minister Kamp inmiddels om verduidelijking gevraagd.