denkbeeld

„Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen” is een uitspraak van de Duitse filosoof Karl Marx (1818-1883). Merle Hachmang uit Nijmegen stuurde deze foto in.

Het citaat van volgende week is: „Met de familie kom je nooit klaar, dat is net als de waterpokken, die krijg je in je jeugd en je leven lang laat die ziekte haar tekens na” van Jean-Paul Sartre. Heb je een foto bij het citaat? Mail je foto, met naam en woonplaats, naar klik@nrc.nl onder vermelding van denkbeeld Sartre