Dat droomhuis koop je maar bij een ander

Banken ontvluchten de gevoelige hypotheekmarkt.

Tot eigen onvrede beheert de Rabobank nu 38 procent van alle nieuwe hypotheken.

Nederland, Nijmegen, 8-9-2011 Bouwvakkers zijn bezig met het bouwen van huizen in de nieuwe wijk Laauwik, onderdeel van de stadsuitbreiding van Nijmegen in Lent. Schilder, huisschilder legt de laatste hand aan een koopwoning. Foto: Flip Franssen

De spanningen op de financiële markten maken het moeilijker een hypotheek af te sluiten. De concurrentie op de hypotheekmarkt neemt snel af. Buitenlandse partijen hebben vrijwel allemaal de Nederlandse markt verlaten en verschillende Nederlandse banken prijzen zich bewust uit de markt met hogere leentarieven of strengere voorwaarden aan hypothecaire leningen omdat zij moeite hebben aan geld te komen.

Direct gevolg is dat Rabobank, veruit de rijkste bank van Nederland, zijn marktaandeel tot eigen onvrede de laatste weken omhoog heeft zien schieten. Van alle nieuwe verstrekte hypotheken is inmiddels 37 à 38 procent afkomstig van de Rabobank tegen 30 procent een paar maanden geleden. ING zag zijn marktaandeel kelderen naar 10 procent tegen bijna het dubbele een half jaar geleden. SNS Reaal, de enige bank in Nederland die na een stresstest van de toezichthouders zijn balans extra moet versterken, verkoopt volgens diverse betrokkenen de laatste weken nauwelijks meer hypotheken.

Het is een stuk onaantrekkelijker voor banken geworden om hypotheken te verstrekken. Banken moeten ten gevolge van de crisis hun buffers verhogen. Tegelijkertijd kunnen zij steeds moeilijker aan geld komen. Banken lenen onderling niets meer uit vanwege de grote onzekerheid over elkaars gezondheid. Op de spaarmarkt is een harde concurrentiestrijd uitgebroken. Daarnaast zijn de regels voor hypotheekverlening ingrijpend aangescherpt. Dat resulteert nu in een credit crunch.

Een woordvoerder van SNS Reaal ontkent dat de bank-verzekeraar nauwelijks meer hypotheken verkoopt. Wel erkent hij dat een nieuwe verkoopstrategie gevolgen kan hebben voor het marktaandeel. SNS Reaal heeft besloten met ingang van 2012 niet meer via grote ketens als De Hypotheker of Hypotheekvisie leningen te verstrekken, maar alleen nog via het eigen kantorennetwerk. „Dat doen we ook omdat we de hele markt zien stilvallen”, zegt de woordvoerder. BNP Paribas kondigde onlangs aan de activiteiten op dit vlak geheel te zullen staken. Britse banken hebben grotendeels al de hypotheekmarkt verlaten.

„Buitenlandse partijen trekken zich terug op hun eigen thuismarkt net als ING en ABN Amro dat doen”, zegt Bouwe Kuik van adviesbureau IG&H. „Daarnaast zie je bijna wekelijks in de rentetarieven terug welke banken het moeilijker hebben om hun activiteiten te financieren. Omdat het een prijsgevoelige markt is, vertaalt zich dat direct in de marktaandelen.”

    • Jeroen Wester