VS dreigen EU om CO luchtvaart 2

Er dreigt een handelsoorlog in de luchtvaart tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Vanmorgen bepaalde het Hof dat de Europese Unie buitenlandse luchtvaartmaatschappijen mag verplichten hun vervuiling te reguleren via deelname aan het Europese emissiehandelsysteem. Die verplichting geldt voor alle vliegtuigen die landen en opstijgen van EU-luchthavens.

De VS, en ook landen als China, India en Rusland, hebben zich steeds fel verzet. Zij vinden dat afspraken over het vliegverkeer alleen via de internationale luchtvaartorganisatie ICAO gemaakt kunnen worden. Volgens de EU wordt in die organisatie al 14 jaar zonder resultaat onderhandeld over schonere luchtvaart.

De EU besloot in 2008 het luchtverkeer op te nemen in de emissiehandel. Om de concurrentiepositie van Europese luchtvaartmaatschappijen niet in gevaar te brengen werd besloten dat ook alle buitenlandse maatschappijen moeten deelnemen.

Deze week waarschuwde de Amerikaanse minister Clinton dat de VS „gepaste maatregelen” zullen nemen. Dit najaar nam het Huis van Afgevaardigden een wet aan die het Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verbiedt om aan de emissiehandel mee te doen. Ook in de Senaat wordt nu over zo’n wet gesproken.

Falende emissiehandel Pagina 27