Taxonomisch carnaval

In het boekje Het Dierelirium creëren lezers zelf diersoorten zoals de Knor-li-vis, Tor-bra-gel en het Prik-zen-ratje.

Linnaeus op lsd of Darwin aan de drank. Zo ziet het Dierelirium, geïllustreerde almanak der Dierenwereld van Professor Revillod eruit. Voor Nederland is dit vermakelijke boekje bewerkt en vertaald door Professor E. I. Kipping, een exemplaar van de species mens dat er precies uitziet als Kees van Kooten met bril en snor.

Dit ‘schertsend en leerzaam allerlei’ bevat 4.096 dieren, zelf naar believen te assembleren uit telkens drie onderdelen. Het boekje heeft een ringband langszij en elke pagina is in drieën geknipt, zodat je al bladerend koppen, rompen en staartstukken in verschillende combinaties kunt rangschikken. Elk gecombineerd schepsel is voorzien van een drieledige soortbeschrijving, bestaande uit dier/eigenschap/leefwereld. Het begint overzichtelijk, met de O-Li-Fant, Almachtige Dikhuid/Trots Gevaarte/uit India, maar ontaardt in een taxonomisch carnaval. Een kleine greep uit de zoölogische excessen van dit bestiarium:

De Knor-li-vis heeft gezellige puntoren en een wroetsnuit, een glad olifantenlijf en een vissenstaart. ‘Nuttige Zeug/trots gevaarte/uit de diepzee’, aldus de door Prof. Kipping met verve vertaalde classificatie.

De Tor-bra-gel is een ‘Lepe Vogel/ met bonte schubben/uit Australië.

De Prik-zen-rat is een Vreedzame Reus/ met harige pootjes/uit de Sonora Woestijn.

Geen genetisch manipulator doet het na. Het dolgedraaide Dierelierium is een creatief compendium bij de realistische fotografie in het Superdierenboek – u weet wel, dat van de actie van het Wereld Natuur Fonds en Albert Heijn. Gelijk de ‘Superduperdieren’ daarin, hebben ook in het Dierelirium vele schepselen het stempel Bekroond!, Cum Laude! of Bijzondere Verdienste! meegekregen, zoals bijvoorbeeld de Aas-en-meel, de Kleine Kreeft/met krachtige vleugels/uit de Gobi Woestijn. Dat een kreeft in een woestijn niks te zoeken heeft, dondert niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, natuur is allang niet meer natuurlijk en de import van exotische dieren rukt op.

Hoewel voorzien van negentiende-eeuws uiterlijk, past het Dierelirium uitstekend in het huidige consumptietijdperk. Waarom genoegen nemen met het traditionele dierenrijk, dat voor iedereen hetzelfde is, waar soorten bij bosjes verdwijnen en er slechts af en toe een miezerig ondersoortje bijkomt? Het Dierelirium geeft u personalised natuur.

Het Dierelirium van Professor Revillod. Nederlandse vertaling en bewerking Prof. Dr. E.I. Kipping. De Harmonie, 40 blz. € 14,90

    • Maartje Somers