Schuld Groninger Museum 4,3 mln

Drie leden van de raad van toezicht van het Groninger Museum stappen op. Oud-Wegener-topman Jan Houwert (voorzitter), oud-minister van Cultuur Hedy d’Ancona en directeur Ann Demeester van kunstinstelling De Appel in Amsterdam trekken consequenties uit de grote tekorten die de afgelopen twee jaar bij het museum zijn ontstaan.

Dat is vanmorgen bekendgemaakt op een persconferentie in het museum.

Ook het vertrek van directeur Kees van Twist per 1 januari 2012 is nu officieel. Hij krijgt zes maanden salaris mee. Van Twist was directeur van het Groninger Museum sinds 1999.

Behalve een liquiditeitstekort van tussen de acht ton en een miljoen euro, kampt het museum met een schuldenlast van bijna 4,3 miljoen, door een opeenstapeling van afgesloten leningen. Verder is er een exploitatietekort van zes ton, veroorzaakt door kostenoverschrijdingen bij de verbouwing. Adviesbureau HEC heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Kees van Twist werd vorige week als algemeen directeur al vervangen door Georg Verberg, oud-Gasunie-topman en tevens oud-lid van de raad van toezicht. Van Twist hield de artistieke leiding. Verberg blijft aan tot een nieuwe directeur is gevonden.

De gemeente Groningen wil de termijnbetaling aan het Groninger Museum van februari van 285.000 euro eerder uitbetalen. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

De drie leden van de raad van toezicht die nu zijn opgestapt kwamen na „intensieve besprekingen” tot hun besluit, aldus Verberg. Zij gaan zelf niet op hun beslissing in. De drie leden die recentelijk aantraden blijven wel aan: Maarten Duyvendak, Jeannette Sanders-Mol en jurist Tony Plas, die voorzitter wordt.

Wethouder Ton Schroor (cultuur, D66) is „geschokt” door de penibele financiële situatie bij het museum. Hij zei vertrouwen te hebben in de aanpak van Verberg. Het museum schrapt zeven fulltimebanen en organiseert voortaan minder en goedkopere tentoonstellingen. Schroor, de Groningse gedeputeerde De Vey Mestdagh (D66) en Verberg praten in januari verder over „een eindoplossing”.

Het Groningse raadslid Joost van Keulen (VVD) spreekt van een „wanstaltige situatie”. „Hoe heeft het museum zo lang kunnen draaien met zulke tekorten en hoe heeft de schuld zo kunnen toenemen? Daarom zeiden wij in het voorjaar al: Van Twist kan beter zijn biezen pakken.” Van Keulen hekelt niet alleen de rol van Van Twist, maar ook die van de raad van toezicht. „Ze hebben zitten slapen. Terwijl je verwacht van mensen met deze namen dat ze zoiets niet laten gebeuren.”

Van Keulen gaat „niet zo maar akkoord” met het verzoek van de wethouder om de subsidie eerder te geven. „Eerst moet de boel goed op orde zijn.”

Marloes Dekker, raadslid namens de PvdA, de grootste partij in de gemeenteraad, kon vanochtend nog niet reageren. „Dit is shocking”, zegt raadslid Ria rademaker (SP). „Dat de situatie zo nijpend is, is heel erg.”

Groninger Museum: pagina 17

    • Karin de Mik