Scholieren willen les tijdens de les

Een schooljaar bestaat uit 1.040 uren. Te veel, vinden scholieren, die bang zijn dat dat leidt tot ophokken. Daarom demonstreren ze vandaag.

Scholierenstaking 21/12/2011 Foto Olivier Middendorp- Jognen met groene capuchon is lid van het Laks. hoort bij de organisatie, Jongen rechts is bestuurslid van het Laks..

Daar staan ze weer, de scholieren op het Museumplein. Leerlingen uit het voorgezet onderwijs protesteren vandaag in Amsterdam tegen ‘ophokuren’, lestijd waarin ze met grote groepen bij elkaar worden gezet om zelfstandig te werken, zonder goede begeleiding. In 2007 demonstreerden ze hier ook al tegen. Ze vonden toen gehoor bij de politiek. Er zouden minder lesuren komen, 1.000 in plaats van 1.040, zodat scholen er beter in zouden slagen onderwijstijd zinnig te vullen. De roosters werden er vast op ingericht.

Maar vorige maand hield de PVV in de Tweede Kamer de vermindering van het aantal lesuren tegen. De eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs blijven bestaan uit 1.040 uur. „Er is sprake van een kenniscrisis in Nederland”, zegt PVV-Kamerlid Harm Beertema. „Scholieren worden slechter in taal en rekenen. Dan moet je niet minder les gaan geven.”

Beertema zegt dat het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) lof verdient voor de acties die het in 2007 organiseerde. „Zij hebben daarmee een probleem op de kaart gezet. Maar met hun demonstratie van vandaag zitten ze mis. Die ophokuren behoren tot de verleden tijd.”

In de wet over onderwijstijd die deze maand in de Tweede Kamer is aangenomen, staan namelijk drie strenge criteria waaraan een lesuur moet voldoen, zegt Beertema. „Er moet een bevoegde docent voor de klas staan, de les moet deel uitmaken van het reguliere rooster en de les moet inspirerend zijn. Met zijn allen huiswerk maken in de mediatheek valt daar dus niet onder.”

De VO-raad, de vereniging van schoolbesturen, gaf gisteren te kennen dat de 1.040-urennorm niet nageleefd zal worden. „Het is onbegrijpelijk dat na zes jaar van onrust en overleg Den Haag opeens het spook van de 1040-urennorm weer uit de kast trekt”, zegt Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad. Volgens Slagter werken veel scholen nu al tot tevredenheid van ouders en leerlingen met een rooster van 1.000 uur per jaar.

De VO-raad klaagt ook dat er geen bekostiging is voor de 40 extra lesuren. Volgens Beertema moeten de schoolbesturen „niet zeuren”. „Er zijn genoeg scholen waar het lukt om met het huidige budget 1.040 uur te verzorgen. Laat de managers daar elders ook maar voor zorgen.”

De leden van de VO-raad zoeken echter de confrontatie. Ze hebben gisteren besloten eventuele boetes te zullen delen. Een woordvoerder van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) laat in een reactie weten: „De toon van de VO-raad wekt verbazing. Zo’n boetepot is verboden. Dat weet de VO-raad zelf ook best.”

    • Bart Funnekotter