Opleiding journalistiek in Zwolle 'niet hbo-waardig'

Het afstudeerniveau van de opleiding journalistiek in Zwolle is niet altijd hbo-waardig. Ook is onduidelijk hoe docenten tot hun cijfers komen. Dat concludeert de NVAO, die gaat over de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Hogeschool Windesheim gaat alle diploma’s tegen het licht houden die de afgelopen twee jaar zijn verstrekt. Studenten die onterecht een diploma hebben gekregen, kunnen een „hersteltraject” volgen. Albert Cornelissen, bestuursvoorzitter van de Zwolse hogeschool, is geschrokken van het oordeel van de commissie. „Tot nu toe gingen wij alleen uit van onvolkomenheden in de procedures.”

Na de problemen op hogeschool Inholland deed de onderwijsinspectie een onderzoek in het hele hbo. De opleiding journalistiek in Zwolle was een van de vier studies waar de inspectie de situatie als „zorgelijk” bestempelde. Uit het onderzoek van de NVAO blijkt nu dat het niveau inderdaad onvoldoende is.

Van de andere drie opleidingen waarover zorgen bestonden, blijkt het niveau op orde. Het ging om de opleidingen werktuigbouwkunde (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), communicatie (Leiden) en communicatie en media (Hanzehogeschool Groningen)