‘Miljoenen gestoken in volgens Bleker zelfredzaam natuurgebied’

Henk Bleker zou gelogen hebben over zeker 10 miljoen euro subsidie aan het Groningse natuurgebied Reiderwolde. De staatssecretaris van Landbouw en Natuur zei dat hier juist werd aangetoond dat boeren zonder overheidssteun natuur kunnen aanleggen. Maar het gebied blijkt zwaar gesubsidieerd te worden.

Dat schrijft althans de Volkskrant vanochtend na het inzien van informatie van diverse overheden. Zeker 10 miljoen euro aan gemeenschapsgeld zou naar Reiderwolde zijn gegaan. Nadat bleek dat hun grond zonder reden hoger was getaxeerd, kregen de schapenboeren ook nog eens extra subsidies.

Volgens de ochtendkrant gaat het om subsidies van lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. In 2007 keurde Bleker bovendien een extra subsidie van ruim 170.000 euro goed. De destijds gedeputeerde in Groningen rommelde met de waarde van de grond en haalde boeren zo over het project niet te beëindigen. Deze constructie leidde volgens de provincie tot ‘ongewenste situaties’ en wordt daarom sinds 2009 niet meer wordt gehanteerd.

Bleker wilde af van de beoogde ontwikkelaar Staatsbosbeheer en betaalde een afkoopsom van 1,5 miljoen euro. Voor natuurontwikkeling, recreatieve faciliteiten in het gebied en de waterhuishouding kwam nog zo’n 8,5 miljoen euro beschikbaar. De staatssecretaris wilde op de subsidies niet regeren tegenover de Volkskrant en zei dat Reiderwolde tot stand is gekomen via de ‘toen geldende regelingen’.

    • Jules Seegers