Medicijnen geven is eenvoudiger dan opvoeden

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) wil 300 miljoen euro bezuinigen op het speciaal onderwijs. Als oorzaak van de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs noemen onderzoekers de bijna verdubbeling van het aantal leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (NRC Handelsblad, 16 december). Dit heeft met het volgende te maken. Vijftig jaar geleden zaten in reguliere basisschoolklassen drukke, dromerige en langzame leerlingen. Deze kinderen worden tegenwoordig bijna allemaal onderzocht door psychologen en bestempeld met een etiket. De farmaceutische industrie vaart hier wel bij.

Uiteraard komt het scholen met klassen van dertig leerlingen goed uit om onrustige en afwijkende leerlingen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs in plaats van deze leerlingen extra te begeleiden.

Ouders voelen zich vaak opgelucht als ze horen dat hun kind een stoornis of beperking heeft. Een etiket leverde tot voor kort een PGB of rugzakje op. Bovendien ontslaat het ouders van de plicht om hun eigen opvoedmethode onder de loep te nemen. Medicatie is gemakkelijker dan werken aan het opvoedklimaat.

Het is dus logisch dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs toeneemt. Met het pathologisch denken over kinderen heeft de regering de toename zelf veroorzaakt.

M.H.Taal-Klever

Hilversum