‘Maffia-afval’ naar Nederland voor verbranding

Op het hoogtepunt van de afvalcrisis in Napels lagen de straten vol met vuilnis. Foto AFP / Roberto Salomone

Afval uit Napels dat daar mede door tegenwerking van de maffia niet kan worden gestort, komt naar Nederland. Een Italiaans bedrijf mag 200.000 ton afval van Napels in Nederland laten verbranden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hier een vergunning voor gegeven.

Stortplaatsen vol met illegaal afval

Het gesorteerd huishoudelijk afval wordt met schepen naar Nederland gebracht. De VROM-inspectie houdt steekproeven om te controleren of het afval voldoet aan de afspraken.

Napels kampt al jaren met afvalproblemen. De stad kan het vuilnis niet kwijt omdat omliggende gemeenten zich verzetten tegen nieuwe stortplaatsen en afvalverwerkingsinstallaties. Ook de maffia zit een oplossing in de weg door onder meer bestaande stortplaatsen vol te stoppen met illegaal afval dat tegen woekerprijzen wordt opgekocht.

Afval uit het buitenland, niks nieuws

In augustus berichtten Italiaanse media al over een akkoord tussen Nederlandse bedrijven en Napels. De Nederlandse verbrandingsinstallaties kunnen per jaar zeven miljoen ton verbranden. Daarvan wordt ruim zes miljoen ton gebruikt voor het verbranden van Nederlands afval. De overige capaciteit kan daarom worden ingezet voor het verbranden van afval uit het buitenland.

Tot nu toe kwam het afval vooral uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar in de toekomst dus ook uit Italië. De warmte die bij de verbranding vrijkomt, wordt gebruikt om energie op te wekken.

    • Jules Seegers