Kleine scholen moeten sluiten

In tientallen dorpen zullen de komende jaren scholen moeten sluiten. Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven berekende dat bij ongewijzigd beleid tot 2015 negenhonderd dorpsscholen zullen sluiten. De angst voor een doods dorp is groot bij bewoners.

pagina 8 en 9