Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Journalistenopleiding Zwolle reikte onterecht diploma’s uit’

De hogeschool voor journalistiek Windesheim in Zwolle heeft meerdere studenten onterecht beloond met een diploma. Alle afstudeerders van de afgelopen twee jaar worden opnieuw tegen het licht gehouden.

De NVAO, verantwoordelijk voor het verlenen van accreditaties aan hbo-opleidingen, heeft geadviseerd om de opleiding op basis van de huidige situatie niet opnieuw te accrediteren. Binnen een jaar wil de organisatie “flinke veranderingen zien”.

Onderzoekers bekeken dertig afstudeerscripties en kwamen tot de conlusie dat het niveau “zeer zorgelijk” is. De afstudeerproducties zijn volgens hen niet hbo-waardig.

De afgelopen twee jaar werden tweehonderd diploma’s uitgereikt, onbekend is hoeveel daarvan onterecht waren. Volgens diverse media wacht de school het definitieve oordeel van de NVAO niet af en gaat het direct over tot actie. Eerder dit jaar werd de school al flink aangepakt in een rapport van de Inspectie van het Onderwijs.