Duitse groei kan hoger uitvallen dan verwacht

De voorspelling van de Bundesbank dat de Duitse economie in 2012 met een magere 0,6 procent zal groeien, zou best eens te somber kunnen zijn. Als de eurozone overeind blijft, zouden de problemen in het voordeel van Berlijn kunnen uitpakken. De euro zal zwak blijven, terwijl Duitsland ten opzichte van zijn buurlanden minder financieringskosten zal hebben. De Duitse export zou daardoor volgend jaar kunnen stijgen en de economische groei versterken.

De Duitse economische vooruitzichten voor 2012 hangen af van het lot van de eurozone. Als de eurozone gecontroleerd uiteenvalt, kan Duitsland aan concurrentiekracht inboeten naarmate de euro aan kracht wint tegenover andere munten. Als de euro helemaal uit elkaar valt, zullen grootschalige Europese faillissementen in heel Europa een recessie veroorzaken die ernstig genoeg is om zelfs Duitsland omlaag te trekken. Maar als de euro overeind blijft – wat momenteel het waarschijnlijkst is, zelfs als Griekenland en/of Portugal uit de euro stappen – zal Duitsland in een uitmuntende concurrentiepositie terechtkomen. Want dan krijgen zowel Frankrijk als zuidelijk Europa, belangrijke concurrenten, te kampen met financieringskosten die aanzienlijk hoger zullen zijn dan de Duitse, terwijl de euro zwak genoeg zal blijven om de Duitse export concurrerend te laten zijn in de Verenigde Staten en op de wereldmarkt.

Tegen deze achtergrond lijkt de groeivoorspelling van de Bundesbank te laag. De publieke sector kan last krijgen van de hogere financieringskosten, maar Duitsland verwacht een begrotingstekort van minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product en zal minder te lijden hebben dan de buurlanden.

De mondiale groei zal in 2012 naar verwachting 4 procent bedragen, terwijl de Amerikaanse groei robuuster lijkt dan een paar maanden geleden. De Duitse export moet in een gezond tempo kunnen blijven groeien. Binnenslands zullen de bruto lonen dit jaar naar verwachting met ongeveer 5 procent stijgen en in 2012 met 3 procent, terwijl de werkloosheid waarschijnlijk blijft dalen. Een groeiende vraag moet een tegenwicht kunnen vormen tegen de bescheiden bezuinigingen in de publieke sector. De Duitse groei zal bewijzen dat de behoedzaamheid van de Bundesbank, zowel internationaal als nationaal, overdreven is.

Er kleven wel risico’s aan deze voorspelling. Zelfs als een algehele financiële ineenstorting wordt voorkomen, kan een beroep door de eurozone op de Duitse overheidsgeld de economische positie van het land verzwakken. Ook zou Duitsland gevraagd kunnen worden het overschot op zijn handelsbalans omlaag te brengen. Maar bondskanselier Merkel, die in 2013 moeilijke verkiezingen tegemoet gaat, is een expert geworden in het ‘nee’ zeggen. Dat is een belangrijke vaardigheid voor het behoud van een gezonde Duitse economie.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

    • Martin Hutchinson