Betogers dorp China stevenen af op succes

De 20.000 inwoners van het Zuid-Chinese dorp Wukan lijken met hun maandenlange protesten tegen illegale landverkopen en corrupte bestuurders af te stevenen op een succes. De op een na hoogste partijfunctionaris van de provincie Guangdong heeft vandaag bij een ontmoeting met dorpsleiders toegezegd dat opgepakte demonstranten worden vrijgelaten, landverkopen worden teruggedraaid en het lichaam van een van de bewoners die in een cel overleed wordt vrijgegeven.

Het komt in China zelden voor dat demonstrerende dorpelingen gelijk krijgen en concessies afdwingen van de hoogste, provinciale partijautoriteiten. Het verhaal van Wukan is ook opmerkelijk omdat demonstraties in China zelden langer duren dan enkele uren of dagen en meestal met harde hand worden onderdrukt.

De leider van rebels Wukan, meneer Ling, vertelde vandaag, desgevraagd, dat ook het door de dorpelingen aangestelde comité door de hogere autoriteiten en Communistische Partij van China in Guangdong wordt erkend. Op de vraag of dat betekent dat hij nu de nieuwe leider is van het dorp, antwoordde Ling: „Het lijkt er wel op, ja, samen met meneer Yang. We gaan wel nieuwe verkiezingen organiseren”.

In een verklaring van de Wukanners en de hoogste partijautoriteiten in Guangdong wordt erkend dat de grieven van de dorpelingen „begrijpelijk” zijn en dat de lokale autoriteiten zich „niet verantwoordelijk” hebben gedragen.

De bewoners van Wukan verjoegen op 21 september de toenmalige voorzitter van het dorpscomité en de lokale partijsecretaris omdat zij ervan verdacht werden zich te hebben verrijkt met de verkopen van land van de plaatselijke boeren- en vissersfamilies. Ook hadden zij de dorpsverkiezingen die op het ogenblik in Chian worden gehouden naar goed gebruik gemanipuleerd.

In Guangdong en andere oostkustprovincies wordt er vaak betoogd tegen verdachte landtransacties, die zijn ingegeven door de stijgende grondprijzen. Land in dorpen als Wukan is formeel eigendom van de dorpelingen, maar kan geconfisqueerd worden mits de eigenaren toestemming geven en worden gecompenseerd.