Belegger ziet Nederland als veilige haven

De opkomende economieën en zelfs Europa zijn nu te ver voor Nederlandse beleggers. Wie aandelen koopt, kiest voor zekerheid in eigen land.

De Nederlandse belegger kijkt naar binnen. Hij beschouwt de rest van Europa op dit moment als het meest risicovolle beleggingsgebied. Slechts een klein deel overweegt nieuw geld in de Eurozone te steken. Mogelijke groeikansen in Azië en Latijns-Amerika blijven liggen. De Nederlandse belegger investeert vooral in Nederland, blijkt uit nieuw onderzoek van TNS Nipo.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van vermogensbeheerder Schroders onder 329 Nederlanders met een belegd vermogen van minstens 50.000 euro. Onafhankelijk, benadrukt Marcus Vermeulen, algemeen directeur Benelux van de vermogensbeheerder. De enige reden is „om de motivatie van Nederlandse beleggers te onderzoeken”, aldus Vermeulen.

„Zekerheid, zekerheid, zekerheid, zekerheid, zekerheid”. Vijf maal. Dat zoekt de Nederlandse belegger volgens Schroders. De kop boven het onderzoek naar het risicogedrag van de Nederlandse belegger van vorig jaar? Drie maal zekerheid. Nederlanders zijn, met de sombere financiële vooruitzichten, op dit moment nog minder bereid risico’s te nemen.

Van de ondervraagde beleggers investeert momenteel 86 procent in Nederland. Daarbij gaat het voornamelijk om aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Terwijl de risicoperceptie van de Europese markt is toegenomen -–34 procent van de ondervraagden ziet Europa als risicovolste beleggingsgebied tegenover 4 procent vorig jaar – wordt Nederland slechts door 2 procent van de beleggers als risicovol gezien. Een halvering ten opzichte van 2010.

De angst klinkt ook door in het antwoord op de vraag of beleggers bereid zijn binnenkort meer spaargeld naar de beurs te brengen. Slechts eenvijfde is dat van plan.

„In tijden van onzekerheid focust men zich op een beleggingsgebied dat bekend is”, zegt Vermeulen. „Dat kleine deel van de beleggers dat wel spaargeld wil gaan beleggen, kiest vanuit risicomijdend oogpunt voor de bekende, eigen markt.”

Ze kiezen dus niet massaal voor China, een land dat door een meerderheid van de beleggers wordt gezien als dé grootmacht in de komende tien jaar. Slechts 13 procent overweegt in de toekomst te investeren in het Aziatische land.

Simon Wiersma, beleggingsanalist bij ING Investment Office, onderschrijft de conclusie uit het onderzoek dat Europa door beleggers als een risicovol beleggingsgebied wordt gezien. „De verwachting is dat Europese markten maar een lichte tot licht negatieve groei laten zien de komende periode.”

Na de financiële crisis van twee jaar geleden vormden de opkomende BRIC-markten (Brazilië, Rusland, India en China) de motor achter het herstel van de mondiale economie. Begin dit jaar verkochten beleggers op grote schaal hun aandelen op de beurzen van Shanghai, Hongkong, São Paulo en Mumbai. Ze keerden weer terug naar de Europese markten totdat de eurocrisis om zich heen begon te grijpen.

Voor beleggers echt op grote schaal gaan investeren in de opkomende markten, zullen nog een paar jaar verstrijken, verwacht Vermeulen van Schroders. „Nu mijden de beleggers toch vooral risico’s.”

Zien de beleggers dan helemaal geen lichtpuntjes? Jawel. Het voortbestaan van de euro. Van de beleggers denkt 92 procent dat de munt ook het einde van 2012 haalt.

    • Jorg Leijten