Verkoop is wellicht de beste optie voor Hoare Govett

Hoare Govett zou gered kunnen worden, zelfs als Royal Bank of Scotland (RBS) zijn divisie voor de effectenhandel opdoekt. De eerbiedwaardige adviesfirma lijkt ten prooi te gaan vallen aan de nieuwe eisen waaraan RBS moet voldoen. De bank verkreeg de firma in 2007 als onderdeel van de overname van ABN Amro. Hoare Govett blijft een sterke naam in de enigszins eigenaardige Britse sector voor corporate broking. Hoewel een sluiting van de firma in het huidige klimaat niet helemaal mag worden uitgesloten, lijkt een verkoop – al is het voor weinig geld – waarschijnlijker.

Corporate broking is op zichzelf geen lucratieve aangelegenheid. Bedrijven betalen een kleine vergoeding – soms slechts 40.000 tot 50.000 pond per jaar – voor regelmatige informatie over het marktsentiment met betrekking tot hun aandelen. Maar via deze dienstverlening kan een zakenbank dikwijls meer handel in de aandelen van die bedrijven naar zich toe trekken. En dat kan weer leiden tot opdrachten voor de financiering van aandelenuitgiftes en voor de begeleiding van fusies en overnames.

Maar de sector voor corporate broking heeft het de laatste tijd zwaar te verduren gehad. In Engeland komen nauwelijks nog nieuwe transacties van de grond. De handel in de aandelen van middelgrote bedrijven is scherp gedaald, en diverse firma’s die zich juist op deze handel richtten hebben zichzelf moeten verkopen of hun activiteiten moeten beëindigen.

Het Canadese Cannacord en het Zuid-Afrikaanse Investec – die eerder dit jaar respectievelijk Collins Stewart Hawkpoint en Evolution hebben gekocht – stelden de waardering van de corporate broking-activiteiten van deze firma’s op nul, zodat ze vooral hebben betaald voor hun vermogensbeheerdivisies, aldus onderzoek van Peel Hunt.

Uiteraard behoort Hoare tot een andere categorie dan deze firma’s, maar in mindere mate dan vroeger. Het aantal aan de FTSE 100 genoteerde cliënten is gedaald van 24 in 2004 naar twaalf in 2007 en negen nu – waaronder Rolls Royce, BAe Systems en GlaxoSmithKline.

De lijst met middelgrote klanten is met een aantal van 34 daarentegen redelijk stabiel gebleven. Bovendien zou de firma moeite kunnen hebben haar vaste kosten te dekken, omdat de basissalarissen in de hoogtijdagen van de markten flink zijn gestegen.

Toch zou een nieuwe eigenaar wel degelijk potentieel kunnen ontwaren. Canaccord of Royal Bank of Canada (RBC) zouden in de verleiding kunnen komen om tot overname over te gaan, zeker als ze wat steun zouden krijgen van financiers. RBC heeft zijn activiteiten op corporate broking-terrein agressief uitgebouwd. De balansen van beide firma's zijn stevig genoeg om een aanvullende aandelenuitgifte te kunnen financieren. Met een verkoop, al is het voor een prikje, zou RBS kunnen beweren het erfgoed van Hoare Govett in stand te hebben gehouden.

Margaret Doyle

Vertaling Menno Grootveld

    • Margaret Doyle