Kamer blijft tegen snelle invoering 130 km/u

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de wegen eerst veiliger gemaakt moeten worden. Foto NRC / Arjan de Jongh

Het is minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) niet gelukt om de Tweede Kamer achter haar plannen te krijgen om volgend jaar al op zestig procent van de snelwegen een hogere maximumsnelheid in te voeren. Het CDA blijft zich verzetten, bleek vandaag tijdens een debat over de invoering van de 130 kilometer per uur. Dat meldt persbureau Novum.

Sander de Rouwe (CDA) zei vorige week al dat hij de maximumsnelheid alleen wil verhogen als de wegen daarvoor eerst worden aangepast. Op twintig procent van de wegen zijn aanpassingen nodig. De Rouwe wil daar ook geen extra geld voor uittrekken. Als Schultz de maatregelen uit bestaande potjes kan financieren, kan het wel op zijn instemming rekenen.

Dit standpunt leidde vorige week nog tot felle reacties van coalitiepartner VVD en gedoogpartij PVV. Charlie Aptroot (VVD) beschuldigde het CDA zelfs van verraad. VVD en PVV willen net als Schultz van Haegen eerst de hogere snelheid invoeren en dan de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen.

De VVD’er bleek vandaag een stuk milder. “We moeten reëel en nuchter zijn”, zei Aptroot. “Voor ons is het belangrijk dat het wordt uitgevoerd.” Hij heeft berekend dat de voorwaarden die De Rouwe stelt tot maar een paar jaar vertraging leiden. “Dat is iets waar ik niet blij mee ben, maar de ramp blijkt tot mee te vallen.”

Schultz van Haegen probeerde opnieuw de zorgen bij de Kamer weg te nemen. Ze benadrukte dat de wegen waar een hogere maximumsnelheid gaat gelden ook zonder aanvullende maatregelen daarvoor geschikt zijn. Dat zij toch extra maatregelen treft, heeft ermee te maken dat een snelheidsverhoging nu eenmaal ‘veiligheidseffecten’ heeft. Die wil zij zoveel mogelijk wegnemen.

Gisteren werd bekend dat ook een deel van de wegen waar nu geëxperimenteerd wordt met 130 kilometer per uur nog niet geschikt is voor die hogere maximumsnelheid. De minister heeft Rijkswaterstaat gevraagd nu maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid ‘met de hoogste prioriteit ter hand te nemen’. Dat geldt ook voor de andere trajecten van het experiment.

    • Lex Boon