Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Terrorisme

Turkse arrestaties bedreiging voor persvrijheid en mensenrechten

AFP-fotograaf Mustafa Ozer wordt bij zijn huis in Istanbul gearresteerd. Foto Reuters / Osman Orsal

De Turkse politie heeft vandaag opnieuw veertig mensen opgepakt in het kader van zijn strijd tegen het ‘terrorisme’ van de Koerdische PKK. Onder de gearresteerden zijn ook veel journalisten.

Onze Turkije-correspondent Bram Vermeulen zegt dat de nieuwe arrestaties passen binnen de verhevigde acties van de Turkse overheid tegen de Koerdische rebellen in het land. Volgens Turkije behoren de vandaag gearresteerden journalisten tot de “pers- en propagandavleugel” van een Koerdische terrorismegroep. Vermeulen:

“Iedereen die ook maar zijn sympathie uitspreekt voor de Koerden of aanwezig is op een bijeenkomst waar ook Koerdische sympathisanten zijn, loopt het gevaar te worden gearresteerd. Voor de politiebureaus staan soms rijen van wel honderd meter, omdat de enorme aantallen gevangenen niet te verstouwen zijn.”

Onder de journalisten die zijn opgepakt is onder meer een fotograaf van het Franse persbureau AFP. Volgens de organisatie Human Rights Watch lijkt het erop dat simpelweg alle pro-Koerdische media momenteel doelwit zijn van de Turkse regering.

Volgens correspondent Vermeulen vinden alle arrestaties weliswaar plaats onder de vlag van terrorismebestrijding, maar kan iedereen die op enige manier uitlatingen doet tegen de regering worden opgepakt.

‘Arrestaties gevaar voor de mensenrechten’

Volgens Vermeulen is de recente golf aan arrestaties niet alleen een gevaar voor de persvrijheid in Turkije, maar ook voor de mensenrechten in het land.

“Er zitten in Turkije momenteel meer journalisten vast dan in een land als Iran of China. En het grootste probleem van gevangen zitten in Turkije is dat het wel tien jaar kan duren voordat je rechtszaak begint en je dus je onschuld kunt proberen aan te tonen.”

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Turkije bekritiseerd om de slinkende persvrijheid in het land. Ze hebben de Turkse regering opgeroepen zijn antiterrorismewetten aan te passen en de tientallen opgesloten journalisten en studentendemonstranten vrij te laten. Wel betitelen ook de VS als de EU de Koerdische PKK als een terroristische organisatie.