Sterftecijfers ziekenhuizen nog steeds niet vergelijkbaar

De sterftecijfers die ziekenhuizen vandaag hebben gepubliceerd zijn nog steeds niet vergelijkbaar. De gegevens zijn niet geschikt als keuze-informatie voor patiënten, melden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De ziekenhuizen hoopten dit jaar met vergelijkbare sterftecijfers te komen, maar dat is niet gelukt. Absolute sterftecijfers werden vorig jaar al gepubliceerd. Dit jaar komen 68 van de 93 aangesloten ziekenhuizen voor het eerst met gestandaardiseerde cijfers.

Die zijn voor patiënten echter niet bruikbaar. Een ziekenhuis waar vooral jongeren komen voor een kleine ingreep heeft bijvoorbeeld al snel een lager sterftecijfer dan een ziekenhuis waar vooral ouderen komen voor complexe operaties.

Om de eigen kwaliteit te meten houden ziekenhuizen al langer sterftecijfers bij. Met een methode uit Engeland hadden de cijfers dit jaar zo moeten worden aangepast dat de ziekenhuizen wel met elkaar zijn te vergelijken.

De NVZ en de NFU wijzen erop dat er grote verschillen bestaan in de wijze waarop de ziekenhuizen de cijfers registreren. Oorspronkelijk werd dit namelijk alleen gedaan voor interne administratieve doeleinden. Het omvormen van die cijfers tot een landelijke kwaliteitsregistratie zou tijd vragen.

Binnen ‘afzienbare tijd’ willen de ziekenhuizen alsnog met vergelijkbare cijfers komen. Daar zou nu hard aan worden gewerkt.

    • Marije Willems