Speciale zorg dementerenden

Dementie is een van de grootste volksziekten. Meer dan 20 procent van de 80-plussers lijdt aan een vorm van dementie. De meesten willen thuis blijven wonen. Zorgverzekeraars willen dat ook: dat is goedkoper. Het beroep van de ‘casemanager’ – een speciale begeleider – is in opkomst. pagina 8 en 9